1. Londra Tasarm Bienaline Trkiye Katlm, stanbul Kltr Sanat Vakf (KSV) tarafndan dzenleniyor.

STANBUL KLTR SANAT VAKFI (KSV)

Kr amac gtmeyen ve kamu yararna alan bir kltr kurumu olan stanbul Kltr Sanat Vakf (KSV) 1973 ylnda kuruldu. KSV'nin temel amalar, stanbul'u dnya kltr-sanat bakentleri arasnda n sralara tamak, kltr ve sanat yoluyla ulusal ve evrensel, geleneksel ve ada deerler arasnda srekli ve kalc bir etkileim salamak ve kltr politikalarnn oluturulmasnda etkin rol oynamaktr. Bu amalar dorultusunda stanbul Mzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, stanbul Bienali, stanbul Tasarm Bienali, Leyla Gencer an Yarmas ve Filmekiminin yan sra yl boyunca zel etkinlikler dzenleyen vakf, Nejat Eczacba Binasnda yer alan Salon ile etkinliklere ev sahiplii de yapyor. Venedik Bienalindeki Trkiye Pavyonunun organizasyonunu ve Fransadaki Cit International des Arts sanat atlyesindeki bir misafir sanat programnn koordinasyonunu da stlenen KSV ayrca kltr politikalarnn gelitirilmesine katkda bulunmak amacyla aratrmalar yrtyor ve raporlar hazrlyor. Vakf ayrca festivallerinde sunduu dller, verdii eser siparileri ve yer ald yerel ve uluslararas ortak yapmlarn yan sra her yl klasik mzik alannda alan bir gence sunduu Aydn Gn Tevik dl ve yine her yl stn baarl bir edebiyat evirisinin evirmenine sunduu Talt Sait Halman eviri dl ile gncel kltr-sanat retimini desteklemek yolundaki almalarn da srdryor.

LONDRA TASARIM BENAL

7-27 Eyll 2016 tarihleri arasnda ilki dzenlenen Londra Tasarm Bienalinde, Sir Thomas Moreun klasik eseri topyann (1516) yaymlannn 500. yldnm dolaysyla Utopia by Design (Tasarmla topya) temas altnda 37 lke ve blgeden projeler sergileniyor. Sergi, srdrlebilirlik, g, evre kirlilii, kentler ve toplumsal eitlik gibi pek ok meseleye deiniyor. topik dncenin tarihini sorgulayan ve tasarmn insanln en zorlu meselelerini zmedeki roln kefe kan Londra Tasarm Bienali, dnyay daha iyi bir yer haline getirmeye katk salayabilecek bir fikir laboratuvar olmay hedefliyor. Sergiler, Somerset Houseun tamamna yaylyor. (Ayrntl bilgi iin: www.londondesignbiennale.com)